1. Vyplňte žádostVyplňte žiadosť
 2. Schválenie žiadosti o pôžičku operátoromRýchle schválenie
 3. Ihneď po schválení k vám putujú peniazePríjem hotovosti

<-Teraz prosím vyplňte žiadosť. Žiadosti podané počas víkendu a mimo schvaľovací dobu (každý pracovný deň od 8 do 21 hodín) sú potom vybavované prednostne v prvých minútach schvaľovací doby nasledujúceho pracovného dňa.

 • O pôžičke
 • Žiádosť o pôžičku
 • Tabuľka poplatkov
 • Časté otázky
 • Kontaktné informácie
 • Rýchla on-line žiadosť o pôžičku

  Behom pár minút od vyplnenia žiadosti vám zavolá náš operátor.

  Hráme férovú hru

  Pozn: Žiadosť môže byť bez udania dôvodu zamietnutá.