1. Vyplňte žádostVyplňte žiadosť
  2. Schválenie žiadosti o pôžičku operátoromRýchle schválenie
  3. Ihneď po schválení k vám putujú peniazePríjem hotovosti

Poplatky za naše pôžičky

Ak si od nás peniaze požičiavate už opakovane, získavate automaticky možnosť požičať si viac a nechať si peniaze zaslať priamo na váš bankový účet.

Požičanej čiastky a poplatky

Máte možnosť požičať si 50 až 500 €. Peniaze pošleme na bankový účet alebo poštovou zloženkou na adresu miesta Vášho bydliska.

O akú sumu môžete pri pôžičke žiadať, zistíte podľa tabuľky poplatkov nižšie. Po tej už môžete vyplniť náš formulár so žiadosťou o pôžičku.

Tabuľka poplatkov

Pôžička 50 €

Čiastka Splat nosť Úrok Aukčný poplatok Na účet dostanete Spolu vrátiť
Pôžička 50 € 15 dní 0,40 € 10,56 € 39,44 € 50,40 €
Pôžička 50 € 20 dní 0,60 € 12,10 € 37,90 € 50,60 €
Pôžička 50 € 25 dní 0,80 € 13,86 € 36,14 € 50,80 €
Pôžička 50 € 30 dní 1,00 € 15,40 € 34,60 € 51,00 €

Pôžička 100 €

Čiastka Splat nosť Úrok Aukčný poplatok Na účet dostanete Spolu vrátiť
Pôžička 100 € 15 dní 0,80 € 21,12 € 78,88 € 100,80 €
Pôžička 100 € 20 dní 1,20 € 24,20 € 75,80 € 101,20 €
Pôžička 100 € 25 dní 1,60 € 27,72 € 72,28 € 101,60 €
Pôžička 100 € 30 dní 2,00 € 30,80 € 69,20 € 102,00 €

Pôžička 150 €

Čiastka Splat nosť Úrok Aukčný poplatok Na účet dostanete Spolu vrátiť
Pôžička 150 € 15 dní 1,20 € 31,68 € 118,32 € 151,20 €
Pôžička 150 € 20 dní 1,80 € 36,30 € 113,70 € 151,80 €
Pôžička 150 € 25 dní 2,40 € 41,58 € 108,42 € 152,40 €
Pôžička 150 € 30 dní 3,00 € 46,20 € 103,80 € 153,00 €

Pôžička 200 €

Čiastka Splat nosť Úrok Aukčný poplatok Na účet dostanete Spolu vrátiť
Pôžička 200 € 15 dní 1,60 € 42,24 € 157,76 € 201,60 €
Pôžička 200 € 20 dní 2,40 € 48,40 € 151,60 € 202,40 €
Pôžička 200 € 25 dní 3,20 € 55,44 € 144,56 € 203,20 €
Pôžička 200 € 30 dní 4,00 € 61,60 € 138,40 € 204,00 €

Pôžička 250 €

Čiastka Splat nosť Úrok Aukčný poplatok Na účet dostanete Spolu vrátiť
Pôžička 250 € 15 dní 2,00 € 52,80 € 197,20 € 252,00 €
Pôžička 250 € 20 dní 3,00 € 60,50 € 189,50 € 253,00 €
Pôžička 250 € 25 dní 4,00 € 69,30 € 180,70 € 254,00 €
Pôžička 250 € 30 dní 5,00 € 77,00 € 173,00 € 255,00 €

Pôžička 300 €

Čiastka Splat nosť Úrok Aukčný poplatok Na účet dostanete Spolu vrátiť
Pôžička 300 € 15 dní 2,40 € 63,36 € 236,64 € 302,40 €
Pôžička 300 € 20 dní 3,60 € 72,60 € 227,40 € 303,60 €
Pôžička 300 € 25 dní 4,80 € 83,16 € 216,84 € 304,80 €
Pôžička 300 € 30 dní 6,00 € 92,40 € 207,60 € 306,00 €

Pôžička 400 €

Čiastka Splat nosť Úrok Aukčný poplatok Na účet dostanete Spolu vrátiť
Pôžička 400 € 15 dní 3,20 € 84,48 € 315,52 € 403,20 €
Pôžička 400 € 20 dní 4,80 € 96,80 € 303,20 € 404,80 €
Pôžička 400 € 25 dní 6,40 € 110,88 € 289,12 € 406,40 €
Pôžička 400 € 30 dní 8,00 € 123,20 € 276,80 € 408,00 €

Pôžička 500 €

Čiastka Splat nosť Úrok Aukčný poplatok Na účet dostanete Spolu vrátiť
Pôžička 500 € 15 dní 4,00 € 105,60 € 394,40 € 504,00 €
Pôžička 500 € 20 dní 6,00 € 121,00 € 379,00 € 506,00 €
Pôžička 500 € 25 dní 8,00 € 138,60 € 361,40 € 508,00 €
Pôžička 500 € 30 dní 10,00 € 154,00 € 346,00 € 510,00 €

Podaním žiadosti o pôžičku súhlasíte so zmluvnými podmienkami a zaväzujete svoju zodpovednosťou pôžičku splatiť. Vyhradzujeme si právo zamietnuť Vašu žiadosť bez udania dôvodu. Žiadateľ má možnosť uhradiť pôžičku pred termínom splatnosti.