1. Vyplňte žádostVyplňte žiadosť
  2. Schválenie žiadosti o pôžičku operátoromRýchle schválenie
  3. Ihneď po schválení k vám putujú peniazePríjem hotovosti

Poplatky za naše pôžičky

Ak si od nás peniaze požičiavate už opakovane, získavate automaticky možnosť požičať si viac a nechať si peniaze zaslať priamo na váš bankový účet.

Požičanej čiastky a poplatky

Pri prvej a druhej pôžičke máte ako nový zákazník možnosť požičať si 25 až 250 €. Peniaze pošleme poštovou zloženkou na adresu miesta Vášho bydliska.

Pôžičky od 250 do 350 € poskytujeme ako vernostný odmenu všetkým našim opakovaným zákazníkom.

O akú sumu môžete pri pôžičke žiadať, zistíte podľa tabuľky poplatkov nižšie. Po tej už môžete vyplniť náš formulár so žiadosťou o pôžičku.

Tabuľka poplatkov

Do 100 €

Čiastka Splatnosti Odplata Celkom
25 € 15 dní 0,31 € 35,31 €
50 € 15 dní 0,63 € 50,63 €
75 € 15 dní 0,94 € 75,94 €

100 € - 350 €

Čiastka Splatnosti Odplata Celkom
100 € 15 dní 1,25 € 101,25 €
100 € 30 dní 2,50 € 102,50 €
150 € 15 dní 1,88 € 151,88 €
150 € 30 dní 3,75 € 153,75 €
200 € 15 dní 2,50 € 202,50 €
200 € 30 dní 5,00 € 205,00 €
250 € 15 dní 3,13 € 253,13 €
250 € 30 dní 6,25 € 256,25 €
300 € 30 dní 7,50 € 307,50 €
350 € 30 dní 8,75 € 308,75 €

Podaním žiadosti o pôžičku súhlasíte so zmluvnými podmienkami a zaväzujete svoju zodpovednosťou pôžičku splatiť. Vyhradzujeme si právo zamietnuť Vašu žiadosť bez udania dôvodu. Žiadateľ má možnosť uhradiť pôžičku pred termínom splatnosti.